Zpět

Skutečně pasivní příjem, jako odpovědný zástupce.

Kdo je to odpovědný zástupce?

Vy, jako odpovědný zástupce – osoba s určitým vzděláním (výuční list, maturita, nebo vysokoškolský diplom, kurzy, rekvalifikace, certifikát profesní kvalifikace), nebo s dlouholetou prokazatelnou praxí v oboru, pomůžete podnikateli, který není ve vašem oboru vzdělaný, ale chtěl by v něm začít podnikat (vy budete ku příkladu vyučený pekař/cukrář a on by si chtěl otevřít vlastní pekárnu). Podnikatel pak díky vám získá živnostenské oprávnění, aby mohl tuto činnost provozovat a vy tak budete dostávat měsíční odměnu, skutečný pasivní příjem, pouze za poskytnutí vašeho odborného vzdělání. Je to výhra pro obě strany.

Komu a za co OZ ručí?

Pokud má odpovědný zástupce dobře postavenou smlouvu, neručí ani neodpovídá nikomu a za nic. Dle námi vyžádaného, oficiálního stanoviska ministerstva průmyslu a obchodu České Republiky (které máme černé na bílém zde) totiž odpovědný zástupce neručí, ani neodpovídá za chyby a nedodržování zákonů podnikatele, a to ani vůči třetím osobám (např. klientům podnikatele), ani vůči státním orgánům (např. živnostenskému úřadu), protože za to si ručí podnikatel sám. Jak se píše v tomto stanovisku, jediné komu Odpovědný zástupce za něco odpovídá a ručí, je sám podnikatel, pro kterého funkci vykonává, přičemž je zcela věcí odpovědného zástupce a podnikatele jak si míru odpovědnosti, ručení a případné sankce sjednají ve smlouvě. Tady přicházíme na řadu my a naši právníci, kteří chrání zájmy našich odpovědných zástupců. Naši odpovědní zástupci totiž uzavírají s našimi klienty (podnikateli) vždy pouze námi vytvořenou neprůstřelnou smlouvu (vzor zde), která je zcela zbavuje veškeré odpovědnosti, ručení, sankcí a tím pádem i rizik. Naši klienti, nejsou oprávněni tuto smlouvu nijak měnit.

Kolik si může OZ vydělat?

Záleží na tom, pro jakou živnost odpovědného zástupce děláte a na jak dlouho s ním máte smlouvu (průměrně 3-5 let). Minimální měsíční odměna našeho odpovědného zástupce je 500kč měsíčně za jednoho klienta. Ze zákona ale můžete dělat odpovědného zástupce až pro čtyři podnikatele najednou. My Vám čtyři klienty najdeme většinou velmi rychle a vy tak budete vydělávat minimálně 2000 měsíčně, ale výjimkou nejsou ani výdělky okolo 6000 měsíčně. Jediné co proto musíte udělat, je registrovat se k nám do databáze a vybrat způsob spolupráce – buďto na DPP (dohoda o provedení práce), nebo jako OSVČ. Až budete v databázi budeme Vám přidělovat klienty – vždy na začátku je potřeba s novým podnikatelem podepsat smlouvu (vše řešíte pouze s námi a klidně i přes email) a formulář prohlášení odpovědného zástupce (jedna návštěva pošty). Pak už neděláte nic (nemusíte dokonce být ani v ČR), jen vám od nás chodí každý měsíc peníze – máte tak jistotu, že dostanete svoji odměnu i v případech, kdy podnikatel zkrachuje.

Pro jakou živnost chcete dělat odpovědného zástupce?

Časté dotazy

Kolika osobám můžu dělat odpovědného zástupce?

Odpovědnou osobu může vykonávat až pro čtyři podnikatele zároveň a můžete si tak přijít na čtyřnásobek odměny. Po zařazení do naší databáze vám co nejdříve seženeme čtyři podnikatele

Jak je ve smlouvě sjednána odpovědnost odpovědného zástupce vůči podnikateli?

Dbáme na to, aby všichni podnikatelé i odpovědní zástupci v naší databázi uzavírali pouze námi sestavené zcela transparentní smlouvy, které eliminují jakákoliv rizika odpovědných zástupců. Ve smlouvě je jasně definováno, že odpovědný zástupce nenese vůči podnikateli žádnou odpovědnost a že:
„Podnikatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Odpovědného zástupce neúmyslně nebo z hrubé nedbalosti způsobené Odpovědným zástupcem porušením jakékoliv povinnosti Odpovědného zástupce uvedené v této Smlouvě.“

Může být odpovědný zástupce jakkoliv postihován úřady i při nedodržování zákonů podnikatelem?

Na tuto otázku jsme si vyžádali písemné stanovisko přímo na Ministerstvu průmyslu a obchodu, ve kterém se jasně píše že:
„Z pohledu živnostenského zákona nelze dovodit, že by odpovědný zástupce odpovídal za provoz podniku jako celku, tato odpovědnost vůči třetím osobám setrvává na podnikateli.“
„Odpovědnému zástupci nejsou živnostenským zákonem přímo stanoveny žádné povinnosti.“
Z tohoto stanoviska je jasné, že odpovědný zástupce nemůže být nijak postihován ani úřady ČR, neboť nenese jakoukoliv odpovědnost vůči třetím stranám a zákon mu nestanovuje žádné povinnosti. Celé stanovisko si přečtěte v odkaze níže.