Vyberte obor činnosti

Zpět
Jak náplň živnosti Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů popisuje živnostnský zákon?
Náplň živnosti Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů popisuje živnostenský zákon následovně: Výroba, opravy, instalace, oživování, zapojování a zkoušení nevyhrazených elektrických strojů, přístrojů a elektrické výzbroje, zejména elektromotorů, transformátorů, regulátorů, vypínačů, usměrňovačů, elektrických zdrojů světla, akumulátorů a baterií, přičemž jde o zařízení pracující na střídavém napětí vyšším než 50 V nebo stejnosměrném napětí vyšším než 75 V. Výroba a opravy elektrických spotřebičů pro domácnost. Výroba a opravy elektrických částí kolejových vozidel a trolejbusů, elektrických zdrojů tepla, elektrických silnoproudých regulačních, kontrolních a ovládacích přístrojů a spotřebičů. Provádění revizí a kontrol elektrických spotřebičů. Výroba elektronických výrobků a zařízení spotřební, průmyslové, lékařské a investiční elektroniky, kancelářských strojů a počítačů, připojovaných do sítě nízkého napětí, jejich instalace, opravy, údržba, demontáž a montáž. Přestavba elektronických zařízení, řízení demontáží a montáží investiční elektroniky. Montáž, údržba a servis zařízení pro vysílání, přenos a příjem informací jakéhokoli druhu po vedení radiovými, optickými či jinými prostředky využívajícími elektromagnetických vln. Základními skupinami telekomunikačních zařízení jsou zejména drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně kabelových souborů, drátová telekomunikační vedení v dálkových sítích včetně kabelových souborů, kabelová vedení s optickými vlákny v místních a dálkových sítích včetně kabelových souborů, telefonní ústředny včetně příslušných kabelových rozvodů (telefonní ústředny veřejné, pobočkové, zařízení pro datovou síť integrovaných služeb), radioreléová zařízení (analogová, digitální), přenosové systémy (analogové a digitální včetně linkového traktu, výstavba linkového traktu), koncová telekomunikační zařízení (telefonní přístroje, záznamníky, dálnopisné stroje, faxy, karty faxové, modemové), kabelové rozvody pro jednosměrné šíření televizního a rozhlasového signálu (společné televizní antény včetně domovních rozvodů, telekomunikační kabelové rozvody), rádiová zařízení pro rozhlasové a televizní vysílání (rozhlasové vysílače s frekvenční modulací a s amplitudovou modulací, TV vysílače a převaděče, distribuční rozhlasová zařízení, anténní systémy, vysílače systému mnohabodového, mnohakanálového distribučního systému), speciální telekomunikační zařízení (klasické signálové rozvody a zařízení, komunikátory pro poplachové systémy), vysílací a přijímací rádiová zařízení (stanice a sítě pozemní pohyblivé služby, občanské radiostanice, telemetrické stanice, rádiová přenosová zařízení pro poplachové systémy, systémy pro předávání zpráv, rádiové vysílače pro přenos dat, pohyblivé vysílací rádiové stanice digitálního radiotelefonního systému a analogového radiotelefonního systému, základnové stanice a zařízení digitálního radiotelefonního systému a analogového radiotelefonního systému). Opravy a odblokování mobilních telefonních přístrojů. V rámci živnosti lze dále provádět opravy a výrobu elektrických strojů a přístrojů provozovaných na střídavém napětí nižším než 50 V nebo stejnosměrném napětí nižším než 75 V, opravy, úpravy a výměny elektrických a elektronických skupin a podskupin silničních motorových vozidel a pracovních strojů a provádět výrobu elektronických součástek.
CO VÁS ČEKÁ

K získání odpovědného zástupce?

 1. 1

  Nezávazně vyplňte náš kontaktní formulář

  Vyberete živnost(i) ve které chcete podnikat, případě zaškrtněte další služby o které máte zájem

 2. 2

  My Vám zašleme cenovou nabídku

  K zajištění odpovědné osoby pro vaší živnost a zprostředkovatelskou smlouvu s naší společnosti

 3. 3

  Přidělíme Vám odpovědného zástupce

  Po podpisu smlouvy o poskytování služeb vám navrhneme odpovědného zástupce pro živnost a zašleme smlouvu o výkonu funkce OZ.

 4. 4

  Všechno na úřadech za Vás vyřídíme

  Vše za Vás na živnostenském úřadě vyřídíme a necháme vám zaslat rozhodnutí o udělení živnostesnkého oprávnění.

 1. Zajistíme vám garanta živnosti do 7 dnů

 2. Garantujeme jeho způsobilost po celou dobu funkce

 3. V případě ztráty způsobilosti vám zajistíme adekvátní náhradu do 15 dnů, aby tak nebyla narušena kontinuita vašeho podníkání

Kromě odpovědné osoby živnosti Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, vám také nabízíme přidružené služby spojené s vaším podnikáním, a to od samotného založení společnosti, přes tvorbu webových stránek a s tím spojený online marketing, dále pak vedení účetnictví a daňové evidence, zprostředkování obchodních zakázek v zahraničí a v neposlední řadě i daňové poradenství.

Časté dotazy

Kolik peněz mě bude stát odpovědná osoba pro vybranou živnost měsíčně?

Měsíční platba za službu odpovědného zástupce je individuální, záleží totiž na druhu živnosti, respektive potřebné kvalifikaci odpovědného zástupce, vašich požadavcích, požadavcích konkrétního odpovědného zástupce a době na kterou smlouvu uzavíráme. Pro více informací se na nás neváhejte obrátit, rádi vám cenovou nabídku na pravidelnou platbu zašleme na email.

Za jaké věci nese odpovědný zástupce dle živnostenského zákona odpovědnost?

Garant živnosti Vám pouze zajištuje živnostenské oprávnění k vykonávání dané živnosti. Za dodržování zákonů a pravidel v rámci podnikání i případné sankce si však podnikatel ručí sám.

Musím garanta živnosti zaměstnat na plný/částečný úvazek?

Ne, ba naopak. Smluvní vztahy upravující odměny odpovědných zástupců si řeší naše společnost s jednotlivými garanty sama, vy nám pouze platíte službu. S odpovědnou osobou uzavřete pouze formální smlouvu o výkonu funkce bez stanovené odměny. Zaměstnání odpovědného zástupce navíc není ani ze zákona vyžadováno (vyjma odpovědného zástupce agentury práce).

Chci podnikat jen jako fyzická osoba, živnostník – zajišťujete odpovědné zástupce i pro jiné právní formy než s.r.o.?

Ano, odpovědného zástupce jsme schopni zajistit pro všechny právní formy podnikání, tedy pro živnostníka, s.r.o., akciové, veřejné obchodní, komanditní i evropské společnosti.

Jaké jsou překážky v provozování živnosti?

Více o překážkách v provozování živnosti se dočtete v § 8 živnostenského zákona.