Vyberte obor činnosti

Zpět

Hledáte odpovědného zástupce pro start nebo rozšíření vašeho podnikání? S námi budete vašemu podnikatelskému snu o krok blíže, protože v současné době máme v databázi více jak 120 garantů různých živností.

CO VÁS ČEKÁ

K získání odpovědného zástupce?

 1. 1

  Nezávazně vyplňte náš kontaktní formulář

  Vyberete živnost(i) ve které chcete podnikat, případě zaškrtněte další služby o které máte zájem

 2. 2

  My Vám zašleme cenovou nabídku

  K zajištění odpovědné osoby pro vaší živnost a zprostředkovatelskou smlouvu s naší společnosti

 3. 3

  Přidělíme Vám odpovědného zástupce

  Po podpisu smlouvy o poskytování služeb vám navrhneme odpovědného zástupce pro živnost a zašleme smlouvu o výkonu funkce OZ.

 4. 4

  Všechno na úřadech za Vás vyřídíme

  Vše za Vás na živnostenském úřadě vyřídíme a necháme vám zaslat rozhodnutí o udělení živnostesnkého oprávnění.

 1. Zajistíme vám garanta živnosti do 7 dnů

 2. Garantujeme jeho způsobilost po celou dobu funkce

 3. V případě ztráty způsobilosti vám zajistíme adekvátní náhradu do 15 dnů, aby tak nebyla narušena kontinuita vašeho podníkání

Časté dotazy

Kolik peněz mě bude stát odpovědná osoba pro vybranou živnost měsíčně?

Měsíční platba za službu odpovědného zástupce je individuální, záleží totiž na druhu živnosti, respektive potřebné kvalifikaci odpovědného zástupce, vašich požadavcích, požadavcích konkrétního odpovědného zástupce a době na kterou smlouvu uzavíráme. Pro více informací se na nás neváhejte obrátit, rádi vám cenovou nabídku na pravidelnou platbu zašleme na email.

Za jaké věci nese odpovědný zástupce dle živnostenského zákona odpovědnost?

Garant živnosti Vám pouze zajištuje živnostenské oprávnění k vykonávání dané živnosti. Za dodržování zákonů a pravidel v rámci podnikání i případné sankce si však podnikatel ručí sám.

Musím garanta živnosti zaměstnat na plný/částečný úvazek?

Ne, ba naopak. Smluvní vztahy upravující odměny odpovědných zástupců si řeší naše společnost s jednotlivými garanty sama, vy nám pouze platíte službu. S odpovědnou osobou uzavřete pouze formální smlouvu o výkonu funkce bez stanovené odměny. Zaměstnání odpovědného zástupce navíc není ani ze zákona vyžadováno (vyjma odpovědného zástupce agentury práce).

Chci podnikat jen jako fyzická osoba, živnostník – zajišťujete odpovědné zástupce i pro jiné právní formy než s.r.o.?

Ano, odpovědného zástupce jsme schopni zajistit pro všechny právní formy podnikání, tedy pro živnostníka, s.r.o., akciové, veřejné obchodní, komanditní i evropské společnosti.

Jaké jsou překážky v provozování živnosti?

Více o překážkách v provozování živnosti se dočtete v § 8 živnostenského zákona.