Kolik peněz mě bude stát odpovědná osoba pro vybranou živnost měsíčně?

Měsíční platba za službu odpovědného zástupce je individuální, záleží totiž na druhu živnosti, respektive potřebné kvalifikaci odpovědného zástupce, vašich požadavcích, požadavcích konkrétního odpovědného zástupce a době na kterou smlouvu uzavíráme. Pro více informací se na nás neváhejte obrátit, rádi vám cenovou nabídku na pravidelnou platbu zašleme na email.

Za jaké věci nese odpovědný zástupce dle živnostenského zákona odpovědnost?

Garant živnosti Vám pouze zajištuje živnostenské oprávnění k vykonávání dané živnosti. Za dodržování zákonů a pravidel v rámci podnikání i případné sankce si však podnikatel ručí sám.

Musím garanta živnosti zaměstnat na plný/částečný úvazek?

Ne, ba naopak. Smluvní vztahy upravující odměny odpovědných zástupců si řeší naše společnost s jednotlivými garanty sama, vy nám pouze platíte službu. S odpovědnou osobou uzavřete pouze formální smlouvu o výkonu funkce bez stanovené odměny. Zaměstnání odpovědného zástupce navíc není ani ze zákona vyžadováno (vyjma odpovědného zástupce agentury práce).

Jak rychle mi živnost vyřídíte a kolik mě bude vyřízení na úřadě jednorázově stát?

Expresní cestou do 7 dní s kompletním zastoupením na živnostenském úřadě za 3000kč. Standardně do 14 dní s kompletním zastoupením na živnostenském úřadě za 1500kč.
Při zařizování více živností najednou platíte za druhou a každou další živnost navíc 1000kč standardně a 1500 kč Expresně. Při využití naší služby odpovědného zástupce není možnost si vyřídit živnost sám.
V ceně není zahrnut správní poplatek živnostenského úřadu – při registraci první živnosti Podnikatele 1000kč a při druhé a každé další 500kč, přičemž při registraci více živností najednou platíte správní poplatek vždy pouze jednou.

Chci podnikat jen jako fyzická osoba, živnostník – zajišťujete odpovědné zástupce i pro jiné právní formy než s.r.o.?

Ano, odpovědného zástupce jsme schopni zajistit pro všechny právní formy podnikání, tedy pro živnostníka, s.r.o., akciové, veřejné obchodní, komanditní i evropské společnosti.

Jaké jsou překážky v provozování živnosti?

Více o překážkách v provozování živnosti se dočtete v § 8 živnostenského zákona.

Kolika osobám můžu dělat odpovědného zástupce?

Odpovědnou osobu může vykonávat až pro čtyři podnikatele zároveň a můžete si tak přijít na čtyřnásobek odměny. Po zařazení do naší databáze vám co nejdříve seženeme čtyři podnikatele

Jak je ve smlouvě sjednána odpovědnost odpovědného zástupce vůči podnikateli?

Dbáme na to, aby všichni podnikatelé i odpovědní zástupci v naší databázi uzavírali pouze námi sestavené zcela transparentní smlouvy, které eliminují jakákoliv rizika odpovědných zástupců. Ve smlouvě je jasně definováno, že odpovědný zástupce nenese vůči podnikateli žádnou odpovědnost a že:
„Podnikatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Odpovědného zástupce neúmyslně nebo z hrubé nedbalosti způsobené Odpovědným zástupcem porušením jakékoliv povinnosti Odpovědného zástupce uvedené v této Smlouvě.“

Může být odpovědný zástupce jakkoliv postihován úřady i při nedodržování zákonů podnikatelem?

Na tuto otázku jsme si vyžádali písemné stanovisko přímo na Ministerstvu průmyslu a obchodu, ve kterém se jasně píše že:
„Z pohledu živnostenského zákona nelze dovodit, že by odpovědný zástupce odpovídal za provoz podniku jako celku, tato odpovědnost vůči třetím osobám setrvává na podnikateli.“
„Odpovědnému zástupci nejsou živnostenským zákonem přímo stanoveny žádné povinnosti.“
Z tohoto stanoviska je jasné, že odpovědný zástupce nemůže být nijak postihován ani úřady ČR, neboť nenese jakoukoliv odpovědnost vůči třetím stranám a zákon mu nestanovuje žádné povinnosti. Celé stanovisko si přečtěte v odkaze níže.

K čemu je odpovědný zástupce potřeba?

Odpovědný zástupce umožňuje díky svému dosaženému vzdělání, podnikateli získat živnostenské oprávnění v daném oboru podnikání.

Co znamená pasivní příjem?

Pasivní příjem je pravidelnou měsíční odměnou za funkci odpovědného zástupce a pasivní se nazývá právě proto, že je bez práce.

Za co budu podnikateli zodpovídat?

Podnikatel si za dodržování zákonů a předpisů odpovídá sám, odpovědný zástupce je nepostihnutelný za jednání podnikatele. Více se dočtete v oficiálním stanovisku Ministerstva průmyslu a obchodu ZDE